VERKSAMHET

Styrelsemöten

STP:s styrelse träffas regelbundet och diskuterar och arbetar med aktuella ärenden. Fysiska styrelsemöten äger rum ca 2 ggr/ termin, däremellan har styrelsen telefonmöten. Styrelsen har även ett internat varje vår,  där vi företrädelsevis planerar inför kommande konferens. 

 

Utbildningsutskottet

STP har en eller två representanter i Svenska Psykiatriska Föreningens Utbildningsutskott, där representantens uppgift är att bevaka ST-läkarnas intressen i alla frågor som rör utbildning.

 

ST-representant i SPF, SFBUP

STP har en representant i styrelsen för Svenska Psykiatriska Föreningen, samt en representant i Sveriges förening för Barn- och Ungdomspsykiatri. Representanterna har till uppgift att bevaka ST-läkarnas intressen i styrelsens arbete, liksom rapportera från ST-läkarföreningen. Återkommande har vi även representanter i SfB, SFÄP, SRPF.

 

Europeiska Systerföreningar

STP har ett antal systerföreningar runtom i Europa som samarbetar på flera sätt. Varje år träffas dessa systerföreningar för ett gemensamt möte dit STP skickar en eller två representanter. Det stora samarbetsorganet heter European Federation of Psychiatric Trainees (EFPT).

 

Debatt

STP skriver regelbundet debattartiklar för att sätta psykiatrin på agendan i samhällsdebatten. De senaste åren har STP publicerats på bland annat SvD debatt, Läkartidningen samt i Dagens Medicin.


ST-konferensen

Utbildningskonferens som arrangeras årligen, i januari på skiftande plats och med skiftande huvudämne. Se separat flik.


AT-stämman och Framtidens specialistläkare

STP representerar återkommande SPF på AT-stämman och Framtidens specialistläkare för att svara på frågor och bidra till rekrytering till psykiatri.