BLI MEDLEM

Bli medlem i STP

ST-läkare inom psykiatriska specialiteter räknas som medlemmar i STP om de är medlemmar i en (eller flera) av dess moderföreningar, lämpligen för den specialitet de gör ST inom:Medlemsavgiften beror på vilken förening man blir medlem i. För vissa moderföreningar är medlemsavgiften reducerad för ST-läkare.


Medlemskap i Svenska läkaresällskapet ingår automatiskt vid medlemskap i vissa av moderföreningarna.


Förmåner man får vid medlemskap är samma förmåner man får i moderföreningen, i vissa fall till en reducerad medlemsavgift.