Stenungsbaden2018

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr 21070147)


 

 

Psykopatologi och vetenskap - Down the rabbit hole

STP-konferensen 2018

Stenungsbaden Yacht Club 24-26 januari

 

 

 

 

 

 

 

Den pågående debatten om användandet av läkemedel inom psykiatrin har knappast undgått någon av oss som arbetar inom psykiatrin. STP ser ett stort behov av verktyg för kunna navigera i den stundtals hetsiga debatten. Vi är därför mycket stolta över att kunna erbjuda en fördjupande kurs i vetenskapsteori följt av en debatt om SSRI mellan professorerna Peter Gøtzsche och Elias Eriksson.

 

Att arbeta som psykiater är inte bara att förhålla sig till vetenskapen, det är också ett hantverk och en djupare insikt om de sjukdomstillstånd vi behandlar. Föreläsningar om psykopatologi och workshops under årets konferens kommer ge deltagarna redskap för att uppleva sig säkrare i sin kliniska vardag och ligga till grund för gemensam diskussion och reflektion under konferensdagarna.

 

 

 

 

 

Ta del av inspelat material från konferensen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Varför sover patienten inte?                              Introduction to systematic reviews and meta-analyses

                           Lena Mallon                                                                              Matteo Bruschettini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

           Kritisk läkemedelsvärdering del 1                                       Kritisk läkemedelsvärdering del 2

                          Carl-Olav Stiller                                                                        Carl-Olav Stiller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSRI har god effekt och lindriga biverkningar                  Peter C Gøtzsches replik till  Elias Erikssons

                    .    Elias Eriksson                                                                               Peter C Gøtzsche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varför SSRI bör utgå ur behandlingssortiment...                Elias Erikssons replik till Peter C Gøtzsche

                        Peter C Gøtzsche                                                                             Elias Eriksson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Debatt: Vilket är det vetenskapliga stödet för SSRI?

                                                              Elias Eriksson & Peter C Gøtzsche