VERKSAMHET

Styrelsemöten

STP:s styrelse träffas regelbundet och diskuterar och arbetar med aktuella ärenden. Fysiska styrelsemöten äger rum ca 2 ggr/ termin, däremellan har styrelsen telefonmöten. Styrelsen har även ett internat varje vår,  där vi påbörjar planering för kommande konferens.

 

Utbildningsutskottet

STP har en eller två representanter i Svenska Psykiatriska Föreningens Utbildningsutskott, där representantens uppgift är att bevaka ST-läkarnas intressen i alla frågor som rör utbildning.

 

ST-representant i SPF

STP har en representant i styrelsen för Svenska Psykiatriska Föreningen. Representanten har till uppgift att bevaka ST-läkarnas intressen i styrelsens arbete samt har mandat som full styrelsemedlem i SPF.

 

Europeiska Systerföreningar

STP har ett antal systerföreningar runtom i Europa som samarbetar på flera sätt. Varje år träffas dessa systerföreningar för ett gemensamt möte dit STP skickar en eller två representanter.

 

Debatt

STP skriver regelbundet debattartiklar för att sätta psykiatrin på agendan i samhällsdebatten. De senaste åren har STP publicerats på bland annat SvD debatt, Läkartidningen samt i Dagens Medicin.